_
Bydlení

Dotace na podzemní nádrže Dešťovka

Dešťová voda, která je schraňována ze střech či jiných odvodňovaných ploch do podzemní akumulační nádrže se může využít na zálivku záhonů nebo ke splachování WC. Dešťovou vodu lze využít i na jiné užitkové účely. Přemýšlíte, že si podzemní akumulační nádrž na dešťovku pořídíte? Máme pro vás dobrou zprávu! Nemusíte platit celou cenu nádrže, ale můžete čerpat dotaci s názvem Dešťovka, která vám finančně výrazně pomůže. Její vyřízení je poměrně rychlé. Chcete vědět více, tak čtěte.

Dotace je určena pro vlastníky a stavebníky rodinných a bytových domů na využití srážkové a šedé odpadní vody. Dotace je nabízena ve třech kategoriích. Nejčastěji využívaná dotace je na zálivku zahrady, dále pro splachování WC a zalévání zahrady a poslední kategorie je pro akumulaci a čištění šedé odpadní vody a její využití třeba v kombinaci se srážkovou vodou.

Až se rozhodnete, který typ dotace je pro vás, necháte si vypracovat odborný posudek s cenovou nabídkou na materiál, případně i včetně instalace. Na www.destovenadrze.cz najdete odborníky, kteří vám rádi a kvalifikovaně poradí.

Pak vám stačí jen vyplnit žádost o podporu a poslat ji elektronicky nebo poštou včetně všech potřebných dokumentů. Nezávazný formulář je tady

Posouzení vaší žádosti provádí pracovníci krajského pracoviště Státního fondu životního prostředí České republiky. Pokud není něco v pořádku, úředník vás vyzve k odstranění nedostatků. Je-li žádost v pořádku, následuje realizace nádrže na dešťovou vodu. U stávajících domů máte na samotnou realizace jeden rok, u novostaveb roky dva od schválení žádosti.S firmou Aquanix se jistě domluvíte na vyhovujícím termínu. Celá akce trvá max. týden, podle rozsahu. Realizaci můžete mít plně pod kontrolou, firma se o vše postará, dodá a provede kompletní rozsah od výkopu jámy a rýh dešťové kanalizace, přes usazení nádrže a pokládku potrubí včetně napojení do nádrže, až po montáž čerpadla, filtrů, expanzní nádoby. Zajistí i srovnání terénu, odvoz a uložení přebytečné zeminy a rozprostření pěkné zeminy z kompostárny.

Po dokončení realizace je potřeba doložit formulář dokončení realizace, žádost o uvolnění finančních prostředků, veškeré faktury a soupis provedených prací, potvrzení o úhradě všech faktur společně s dokumentem prokazujícím, že jste majitelem účtu. Ve specifických případech také dohodu s provozovatelem kanalizace o odvádění srážkové vody do kanalizace společně se souhlasem o zaústění bezpečnostního přepadu akumulační nádrže do kanalizace.

Všechny náležitosti projdou kontrolou SFŽP, a pokud je vše v pořádku, ministr životního prostředí vám odsouhlasí udělení podpory v podobě smlouvy. Následuje vyplacení dotace na váš účet.

Můžete získat až 50% uznaných nákladů na realizace podzemní nádrže na vodu.

Pokud se rozhodnete pro získání dotace a máte zájem o poradenství, technický návrh, nezávaznou cenovou nabídku, odborný posudek a případně i realizaci za rozumnou cenu, neváhejte kontaktovat odbornou firmu nebo vyplňte nezávazný formulář, a firma se vám sama ozve a navrhne řešení, které bude podle vašich představ.

Zanechat odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *